Ако са изгубени пари, откраднати или унищожени

Мъдрите евреи казват

„Благодаря ти Господи, че взема парите“

Ценете нещата, които имат значение. Парите са разменна единица.

Много по-важно е да сме здрави, можещи, искащи, спокойни, уверени, усмихнати

А това зависи от хората около нас, от нас самите

 

Ако всеки от нас
Успее да направи щастлив поне един човек 
Тогава всички хора на земята ще бъдат щастливи

 

снимката - рисувани цветя върху ел табло в София