Идеалната женска фигура от древността до днес


Всички знаем, че идеала за женската красота се е променял през различните исторически епохи. Това видео за 3 минути показва как се е променял идеала за женската фигура от Древен Египет, Древна Гърция, Китай, през Ренесанса до наши дни.
Разбира се на последните десетилетия е отделено по-голямо внимание.


Кажете, коя епоха ви харесва най-много? Може би 80-те години?