Колко често ви се е случвало да чуете нещо лошо за някой друг или за вас самия? Вероятно не веднъж. Това е един ценен урок достигнал до нас от древността.

„Имаме две уши и една уста, та повече да слушаме и по-малко да говорим.“ – това е мисъл на Зенон, от времето на агората в Древна Атина.

А това е една притча, в която главната роля е дадена на Сократ.

3-sitaПритча за трите сита


Един човек отишъл при Сократ и попитал:
- Знаеш ли какво ми каза за теб твоя приятел?


- Почакай – спрял го Сократ. – Пресей това, което се опитваш да кажеш през три сита.

- Три сита?
- Преди да кажеш каквото и да било е необходимо да го пресееш през три сита. Първо, през ситото на истината. Ти уверен ли си, че това, което ще кажеш е истина?

- Не. Аз просто чух ...

- Много добре. Значи, ти не знаеш истина ли е това или не е. Тогава пресяваме през второто сито – ситото на добротата. Ти искаш да кажеш за моя приятел нещо хубаво?

- Не. Напротив!

- Значи – продължил Сократ – ти се каниш да кажеш за него нещо лошо, но не си уверен, че е истина.

Да опитаме третото сито – ситото на ползата. Нужно ли ми е да чуя това, което ти искаш да разкажеш?

- Не, не е нужно.

- Е – заключи Сократ – в това, което ти искаш да кажеш няма нито доброта, нито полза, нито необходимост. За какво да говорим тогава?