Ти си аромат!И нежност!

Кратък жест! Акорд за песен!

Вечност…Изповед…Море…

Сън за щастие! Очи- магия…

Вятър! Изгрев! Светлина!

Ти си утре! Капчица роса…

Стих! Целувка! Грях! Усмивка!

Летен дъжд! Дъга! Звезда!

Моя обич, моя душа!

(Ти си.. , Лаора Ларкин)