C'est La Vie with Lyrics-Emerson, Lake and Palmer Studio Recording


Такъв е животът…
Увяхват ли твоите листа?
Разпръскваш ли ги около себе си?
Такъв е животът…
Влюбена ли си?
И как бих могъл да разбера,
ако не оставяш твоята любов
да се разкрие пред мен…
Такъв е животът…

О, такъв е животът…
Кой знае?
Кого го е грижа за мен?
Такъв е животът…

Бориш ли се
с пламъка на любовта
в нощта…
Оставят ли следи
прашинките на желанието в теб?
Любов, дълбока като морето,
за да може да бъде видяна,
се превърна в буря пред моята любов,
която се носеше към теб…
Такъв е животът…

Като песен,
останала без думи и без време…
Всичко, от което имах нужда
беше да напиша стих за теб…
Такъв е животът…
Предаваш ли се?
Живееш ли ден за ден?
Няма ли песен,
която мога да изсвиря за теб?
Такъв е животът…

ce-la-vie