Бракът е море от отговорности в което можем да плуваме само, ако се държим здраво ръка за ръкаdoves White

#

Алмира Владимирова Важно е да се плува в една посока :)

#Светла Филева

Бракът е море,в което всички бракувани рано или късно се давят!

# Liliana Lilova

Гълъби

На пощенския гълъб женската
днес неочаквано умря.
Аз я поставих вкочанена
върху студената земя.
А мъжкия се вдигна в ятото,
над облаците полетя
и силно свиреха крилата му,
окъпани от утринта.
След туй се сви в една пролука,
обзет от своята тъга,
за мъртвата с копнеж загука
и цяла сседмица гука.
Аз го разбирам. Туй е онзи
инстинкт всевластен за живот,
инстинкт за ласки и възторзи,
за щастие, за мир, за плод.
И с нас се случва туй- и ние
оставаме така сами.
Само не можем да летиме
и много дълго ни боли.
Александър Геров