Remembrance Day (Ден на възпоминанието) в Англия и Канада и Veterans Day (Ден на ветераните) в САЩ се отбелязва на 11 ноември, за да се напомни за края на Първата световна война на тази дата през 1918 г., когато  военните действия  са били официално прекратени "на 11-ия час, на 11-ия ден, на 11-ия месец"  с подписването на примирието от Германия. Денят е известен също като Ден на мака, защото по традиция се носят изкуствени макове върху дрехите.

На този ден се почита паметта на всички мъже и жени, които са загинали по време на двете световни войни и други конфликти. Първоначално денят е бил известен като Ден на примирието, но след края на Втората световна война е преименуван на Ден на възпоминанието.

Te не ще остареят, както ние които сме останали
Възрастта не ще ги умори, нито годините осъждат
Със залеза и изгрева на слънцето
Ние ще си споняме за тях. "
Тhey Shall not grow old" ("Ode of Remembrance." )