‎Млади ни прави характерът,
погледът,
походката
...
Ако ходите с унило лице, ще изглеждате с 10 години по-възрастни