Днес Google отбелязва

Мария Монтесори

(31.08.1870 – 6.05.1952)
На 31.08.2012  Google отбеляза по този начин годишнината на Мария Монтесори


Принципи на Монтесори


‎"1. Никога не прекъсвай детето, докато то само не се обърне към теб, по който и да е начин.

2. Никога не говори лошо за детето нито пред него, нито зад гърба му.

3. Съсредоточи се върху развитието на доброто в детето, така че накрая за л
ошото да остава все по-малко място в него.

4. Бъди активен в подготовката на обучаващата среда. Проявявай постоянна педантична грижа за нейното състояние.
Помагай на детето да установи конструктивно взаимодействие с нея. Показвай му мястото на всяко едно дидактическо пособие и начина на работа с него.

5. Бъди готов да откликнеш на призива на детето, което се нуждае от теб. Винаги се вслушвай в него и му отговаряй, когато се обръща към теб.

6. Уважавай детето, което прави грешка и може сега или малко по-късно да я поправи, но веднага твърдо го възпирай да използва неправилно дадено пособие и не му позволявай да направи нещо, което представлява опасност за самото дете или за някое от другите деца.

7. Уважавай отпочиващото си дете, детето, което наблюдава работата на другите или детето осмислящо това,
което е направило или има намерение да направи. Никога не го викай и не го принуждавай към активни действия.

8. Помагай на децата, които искат да работят, но се затрудняват в избора си на занимание.

9. Бъди неуморен и отново запознавай детето с пособията, от които то се е отказало преди това, помагайки му да усвои
неусвоеното по-рано и да преодолее несъвършенството. Докато правиш това, изпълвай обкръжаващата среда с грижовност, сдържаност и тишина,
мълосърдие и любов. Нека детето, което търси, да забележи готовността ти да му помогнеш, но не я натрапвай на детето, което вече е направило избора си.

10. Винаги когато общуваш с детето използвай най-добрите маниери и му предлагай най-добрите си страни, както и най-доброто от това, с което разполагаш."