Пет истински закона на живота
1. Не трябва да досаждаш на хората и ти ще разбереш дали се нуждаят от теб

2. Не трябва да се вярва на думите – в наше време те струват малко

3. Цени тези, които държат на теб и не държи на тези на които не си нужен

4. Не вярвай на уклончиви отговори, ако човек има желание, той ще направи необходимото при всякакви условия

5. Не съди за хората по себе си, те не са способни да направят за теб това, което ти би направил за тях