Цената на времето

За да разбереш цената на годината,

Попитай студента, който се е провалил на изпит

За да разбереш цената на месец,

Попитай майката родила прежди временно своето дете

За да разбереш цената на седмицата

Попитай редактора на седмично списание

За да разбереш цената на един час

Попитай влюбеният който чака за среща

За да разбереш цената на минутата

Попитай този, който е изпуснал полета си

За да разбереш цената на секундата

Попитай този, който е изгубил близък човек в автомобилна катастрофа

За да разбереш цената на част от секундата

Попитай този, който има сребърен медал от Олимпийски игри
© Бернар Вербер

Ние живеем сега в този момент и най-важното е какво се случва и какво чувстваме в този момент сега