„Не се нуждая от приятел, който се променя, когато аз се променям и който кима, когато аз кимам – сянката ми го прави много по-добре“, Плутарх.

„Не разваляй това, което имаш, мечтаейки за това, което нямаш; запомни че това, което имаш сега, някога е било сред нещата, за които само си се надявал“, Епикур.

„Падни седем пъти, изправи се осем“, японска мъдрост.

„Би могъл да се откажеш от живота, който си планирал, за да имаш живота, който те чака“, Джоузеф Кампбел.

„Най-доброто време да засадиш дърво е преди 20 години. Второто най-добро време е сега.“, японска поговорка.

„Ти трябва да си промяната, която искаш да видиш в света“, Ганди.

„Прави каквото можеш, с това което имаш, където си сега“, Теодор Рузвелт.

„Не бих могъл да променя посоката на вятъра, но мога да обърна платната си, така че винаги да достигна целта си.“, Джими Дийн.

„Всичко се променя, нищо не остава неподвижно“, Хераклит.

„За всичко, което си загубил, си спечелил нещо друго, и за всичко, което си спечелил, нещо си загубил“, Ралф Уолдо Емерсън.

„Всеки човек трябва да реши дали ще върви в светлината на творческия алтруизъм, или в сянката на разрушителния егоизъм“, Мартин Лутър Кинг – младши.

„Аз съм това утре, или този бъдещ ден, който съм създал днес. Аз съм това днес, което съм създал вчера, или някой минал ден“, Джеймс Джойс.

„Не разваляй това, което имаш, мечтаейки за това, което нямаш; запомни че това, което имаш сега, някога е било сред нещата, за които само си се надявал“, Епикур.

„Бъди първокачествената версия на себе си, не второкачествената версия на някой друг“, Джуди Гарланд.

„Колко е прекрасно, че не се налага никой да чака дори и миг, преди да започне да прави света по-добър“, Ани Франк.

„Умът може да направи от Ада Рай и от Рая Ад“, Джон Милтън.

„Има само два начина да изживееш живота си. Единият е да живееш така, като че ли не съществуват чудеса, а другият – сякаш всяко нещо е чудо“, Алберт Айнщайн.

„Глупакът търси щастието в далечината, мъдрецът го засажда под краката си“, Джеймс Опенхайм.