Мисли за знанието


·         Децата трябва да се учат на това, което ще им бъде от полза, когато пораснат. — Аристип

·         Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален. — Плутарх

·         Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре. — Джон Дюи

·         Най-важната част от образованието е преподаването на смисъла на това да се знае… — Симон Вейл

·         Ако всички преподаватели осъзнаят, че именно качеството на мисловния процес, а не фабрикуването на верни отговори е мярката за образователен растеж, то ще се случи нещо съвсем малко по-различно от революция в обучението. — Джон Дюи

·         Ако си мислите, че образованието е скъпо, пробвайте с невежеството. — Питър Дракър

·         Аз знам че нищо не знам, но има такива които и това не знаят. — Сократ

·         Винаги трябва да знаем какво точно знаем и какво не знаем. Никога не бъркайте тези две неща! Ако не сме сигурни точно какво знаем, можем да причиним гибелта на много хора. — ген.Джордж Патън

uchenici

·         Всеки ум е създаден за знания и за растеж – и извършва прегрешения, когато е обречен на невежество. — Уилям Елъри

·         Да поемете отговорност за своето образование е част от това да поемете отговорност за своя собствен живот – задължително условие за изграждането на една цялостна личност. — Уорън Бенис

·         Да се отучи човека от нещо е по-трудно и по-належащо, отколкото да се научи на нещо. — Квинтилиан

·         Да учим децата е необходимо, но трябва да разберем, че е много полезно и сами да се учим от децата. — Максим Горки

·         Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество.

·         Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три. — Конфуций

·         Днешният ученик е бащата на утрешния майстор. — Анри Барбюс

·         Добрите учители са чудесни. Те променят живота на хората. Ние се нуждаем от тях. Проблемът е, че повечето училища не обичат добрите учители. Те са организирани така, че да ги смажат, да ги "бюрократизират" и да ги усреднят. — Сет Годин

·         За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо. — Лао Дзъ

·         Знаещият не е всезнаещ. Всезнаещият не е знаещ. — Лао Дзъ

·         Знанието за това какви трябва да бъдат нещата, отличава умния човек; знанието за това какви са нещата в действителност, отличава опитния; а знанието за това как да бъдат изменени към по-добро, отличава гениалния човек. — Дени Дидро

·         Знанието на някои принципи лесно замества незнанието на някои фактори. — Клод Адриан Хелвеций

·         Знанието само по себе си е сила. — Френсис Бейкън

·         И на стари години може да се научиш на всичко – само да има желание. — Квинтилиан

·         Какво означава ученето? Изведнъж разбираш нещо, което винаги си разбирала, но сего го разбираш по изцяло нов начин. — Дорис Лесинг

·         Когато човекът иска да научи — той изследва, когато иска да се скрие от житейските тревоги — той си измисля. — Максим Горки

·         Кое може да бъде по-честно и благородно от това да научиш другите на нещо, което сам най-добре знаеш? — Квинтилиан

·         Който си мисли, че е научил всичко, той всъщност нищо не знае. — Лао Дзъ

·         На какво би трябвало да ви учат в училище? Само на две неща: 1. Решаване на интересни проблеми. 2. Лидерство. — Сет Годин, из книгата "Линчпин"

·         На света няма по-голяма ненавист от ненавистта на невежия към знанието. — Галилео Галилей

·         Най-големият враг за знанието не е невежеството, а илюзията за знание. — Стивън Хокинг

·         Най-добрите учители са децата. — Майка Тереза

·         Не се стреми да знаеш всичко, за да не се окажеш непросветен във всичко. — Демокрит

·         Никога не е късно да се учиш. — Квинтилиан

·         Нищо така не освобождава човека, както знанието. — Иван Тургенев

·         Образование е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище. — Алберт Айнщайн

·         Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението – това е най-благородния път, пътят на подражанието – това е най-лекият път, и пътят на опита – това е най-горчивият път. —Конфуций

·         Три четвърти от грешките, които човек прави, са поради това, че той наистина не знае това, което си мисли, че знае. — Джеймс Брайс

·         Човек може толкова, колкото знае. — Френсис Бейкън