Притча: Ако човек обича...


Попитали веднъж Мъдреца:

" Ако човек обича, ще се върне ли щом го пуснеш?"

Мъдрецът отвърнал:

"Ако човек обича, няма да си тръгне ."