Тайната на щастието не се състои в това да правиш, каквото ти харесва, а да харесваш онова, което се налага да правиш


 

Попитали стария майстор:

- В какво се състои тайната на успеха?

- Две думи - отвърнал той, - правилни решения!

- Коя е тайната за вземането на правилни решения? - го попитали отново.

- Една дума - усмихнал се старецът, - опитът!

- А къде е тайната за добиването на този опит?

- Две думи - въздъхнал дълбоко майсторът, - неправилни решения!