Една кратка притча


На една жена й се присънил необикновен сън. Сънувала, че влиза в един магазин, а там, вместо продавач, стоял Господ.
- Боже! Наистина ли си ти?
- Да, Аз съм. – отвърнал Бог.
- А какво мога да купя от Теб?
- Всичко!
- Тогава бих искала да си взема здраве, щастие, любов, успех и много пари.
Бог се усмихнал и влязъл в малка стаичка отзад, за да изпълни поръчката. Скоро се върнал с малка картонена кутийка.
- Това ли е всичко?! – възкликнала жената.
- Да, нима не знаеш, че при Мен се продават само семена?