Веднъж един богаташ решил вместо да изхвърли торбичката си с боклук в контейнера, да прояви милосърдие и да я хвърли в краката на намиращия се наблизо мръсен просяк. Беднякът се усмихнал, станал и тръгнал доволен с плика, пълен с боклуци ! Спрял се до един контейнер, изхвърлил всичко от торбата, поизмил я в една локва и я напълнил с цветя , които растели наблизо. Настигнал богаташа и му подал торбата! Богатият го погледал изумено и продумал:
- Защо ми даваш цветя, след като аз ти дадох само боклуци?!
А беднякът простичко отвърнал:
- Защото всеки човек дава онова, което носи в сърцето си...