Дълго ли ще чакаме промяната към по-добро?

Учителят помислил малко и отвърнал:

- Ако чакате, ще е дълго.