Най-кратката притча за вярата


"Докато не видя, не вярвам!" - казал човекът.

"Повярваш ли, ще видиш!"  – казала Вселената.