Ние не можем да забраним на птиците да прелитат над нашите глави, но ние не им позволяваме да кацат на нашите глави и да свият гнездо там.

Подобно на това не можем да забраним на лошите мисли да не ни идват понякога в главата, но ние сме длъжни да не им позволяват да свият гнездо в нашия ум

Мартин Лютер