Да чакаш е мъчително

Да забравяш – болезнено

Но най-мъчителното страдание – да не знаеш какво решение да вземеш

Пауло Коелю