Самурай Ямамото Цунетомо в своя трактат Хагакуре (Скрито в листата) пише „Древните учат, че човек трябва да взема решение в продължение на седем вдишвания и издишвания … Ако размислът продлжи дълго резултатт ще бъде плачевен… Ако притежавате силен, ясен и целенасочен дух ти ще можеш да вземеш всяко решение за времето на седем вдишавания и издишвания. Но затова трябва да бъдеш настойчив и готов да се справиш в всичко по своя път