Книга на съдбата


Животът има такъв смисъл, какъвто аз пожелая да му придам


Паулу Коелю


Притча

Веднъж един човек стигнал до Създателя и го попитал:

-          Истина ли е, че животът на всеки човек е предопределен от съдбата и съдбата е записана в Книгата на съдбата дълго преди раждането на човек?

-          При раждането на всеки човек аз му поднасям дар – отговорил Създателят – и този дар, вие смъртните, наричате съдба. Моят дар като щит предпазва човек, първо от него самия.

-          Значи – казал човекът – Книгата на съдбата наистина съществува.

Създателят кимнал и извадил от небитието Книга и я подал на човека.

-          Нима в тази книга могат да се съберат съдбите на цялото човечество? – удивил се човекът от малките размери на книгата.

-          Много повече – заявил Създателят.

Човекът отворил книгата на случайна страница и започнал да чете

-          Значи всичко е безсмислено  накрая казал човекът – всички страхове и радости, всички надежди, съмнения и цели, целият живот – всичко това е написана от някой съдба.

Човекът затворил книгата

-          Защо? – попитал той.

-           Човек изгражда своята Съдба и вече не се събира в нея – отговорил Създателят – Така както малкото дете изведнъж забелязва, че детското легло не събира вече израстнолото му тяло. Така както цветето, когато разтвори своето семе  в неозсънат стремеж към слънцето. Така както зимата се разтваря в станалия по-дълъг ден, не успявайки да засили своето ледено тяло праз кратката нощ.

-          И какво се случва с човек тогава? – попитал човекът.

-          Отвори Книгата и прочети – казал Създателят.

Човекът отворил книгата и видял описанието на своя живот. Започнал да прелиства страниците. Тук било написано всичко! Той прелиствал, прелиствал…. И накрая достигнал до последната страница, където започнали да се появяват букви от никъде образуващо изречение „Той гледал на появяващите се от никъде букви, които съставяли изречение ….“

-          Тази книга записва моята съдба? – попитал човекът.

-          Да – отговорил Създателят, но създаваш своята съдба ТИ.