Основа на убежденията


-      Хората виждат това, в което вярват. Многочислени изследвания показват, че рационалните аргументи не са много ефективни доколкото поведението на човек  е обусновано от неговите убеждения и желания

-      Промишленият дизайнер Дитер Рамс казва, че добрият разработчик е “длъжен да усеща  реалността в която живеят хората, също така техните мечти, желания, грижи, потребности и навици“. Великите творци създават нови убеждения

-      Да промениш чуждите убеждения е много трудно. Затова трябва да си лидер. Всеки лидер знае, че преди да поведе хората в дадена посока, трябва да разбере къде искат да се отправят. Само когато лидерът разбере нашите убеждения, той веднага ще започне да копае по-на дълбоко – да търси образи, думи, символи, които ни вдъхновяват, привличат и мотивират

osnovi ubezdenia

-      Хората избират дрехи и средства за предвижване, които съответстват на техните представа за тях самите и затова какви искат да станат. Те изграждат отношения и избират информация, стараят се подсъзнателно да потвърдят своите убеждения, за да усетят гордост и радост от своята гледна точка

-      Трябва да се разберат чувствата на човек и да се направлява, а в същото време да не се ограничава неговата свобода. Трябва да се дават постоянно разбираеми и недвусмислени сигнали, които да показват, че всичко е добре. За да им бъде комфортно на хората трябва да се използват разбираеми и близки за тях асоциации.

-      Хората възприемат окръжаващия свят под формата на истории с помощта на такива истории абстрактната информация се преобразува в познати шаблони. И колкото е по-просто да се намери стереотип, конкретна асоциация, толкова по-достоверна е историята.

от книгата на Tom Asacker "The Business of Belief How the World's Best Marketers, Designers, Salespeople, Coaches, Fundraisers, Educators, Entrepreneurs and Other Leaders Get Us to Believe" не е издавана на Бг