Трябва да помним, че мозъкът не е решето, от него никога нищо не се изтрива. Каквото е влязло в него, то там и живее. Затова ние сме ковачи на своето нещастие. Фактът, че като личности не помним някакви събития, не означава, че мозъкът ги е забравил. Затова не трябва да общуваме с лоши хора, да четем лоши книги, да слушаме лоша музика, да пием лошо вино. Татяна Черниговская, нейролингвист, професор в държавния университет на Санкт-Петербург

 chaplin 1


Нищо в този откачен свят не е вечно, дори проблемите ни. Чарли Чаплин


Ако на света имаше повече хора, които желаят собственото си щастие повече, отколкото желаят нещастието на другите, за няколко години бихме постигнали рая! Бъртранд Ръсел