Носете си новите дрехи, момчета!

Носете си новите дрехи, момчета!
Носете си новите дрехи, момчета!

Не казвайте утре ще бъдем красиви! 
Не казвайте утре ще бъдем щастливи! 
Не казвайте утре ще бъдем, ще бъдем... 
Ще обичаме утре, 
утре ще бъда любим. 
Носете си новите дрехи, момчета! 
Падаме, както ходим, умираме, както спим. 

Не казвайте утре ще почнем голямото, 
днес да спечелим пари за прехраната. 
Не казвайте утре ще бъдем честни! 
Днес тихичко ще се проврем... 
Носете си новите дрехи, момчета 
Ходейки падаме, сънувайки мрем. 

Не казвайте утре със вик на площада 
ще кажа истината, после - на клада! 
На клада, но утре, а днес потърпете. 
Днес се налага да премълчим. 
Носете си новите дрехи, момчета 
Падаме, както ходим. 
Умираме, както спим. 

Стефан Цаневдушата ми плаче за сняг стефан цанев

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.