Да се научим да изпитваме удоволствие от това, което имаме днес

Проблемът на много от нас се състои в това, че ние считаме, че ще бъдем щастливи тогава, когато достигнем определено ниво на живот. Нивото на което се намират другите – например вашия началник в неговия кабинет, някой от вашите приятели, който има вила или е пътувал надалеч … За съжаление, е необходимо време за да се постигне всичко това, понякога и късмет, но когато получите това, което сте искали, тогава – тогава вие ще имате други планове …

В резултат може да се получи така, че вие да прекарате своя живот като работите за постигането на нещо ново, без да погледнете и оцените това, което имате в момента сега. Затова намерете време всяка сутрин, няколко минути, но всеки ден, когато се събудите за да оцените това, което сте постигнали и това, което сте и имате в момента.

Защото живеем сега, а не утре