"Нека бъдем признателни на хората, които ни правят щастливи. Те са чудните градинари, чрез които разцъфтяват Душите ни..!"

Марсел Пруст
По следите на изгубеното време