На пързалката

На пързалката

На пързалката


- Ах, каква пързалка има,
Анче, тази зима! -
каза бате със въздишка,
уж четеше книжка.

И измъкнахме се двама,
без да види мама.
Ванка, Сашко, Милка, Гого —
смях и глъч до бога!

Кой с кънките, кой с обуща
по леда се спуща.
В нашата шейна пък има
място за петима.

Накачихме се веднага,
че денят си бяга
и потеглихме лудешки
с викове и смешки.

Но щом стигнахме до края,
как стана, не зная —
прекатури се шейната
и ний — на земята!

Аз ударих си ръката,
скъсах си яката.
Бате триеше припряно
лявото коляно.

Сашо здраво си охлузи
румените бузи,
а раздрана бе на Милка
новата престилка.

Но пострада клети Гого,
види се, най-много:
той загуби си калпака
и със глас заплака.

Сбрахме се пак — плахи, бледи,
с болки и повреди…
Но след малко се разсмяхме
и в шейната бяхме.

Карай! Да се наиграем,
па макар да знаем,
че след днешната пързалка
ще ядем тупалка!

Елисавета Багряна

na pyrzalkata 1

рисунка: Моника Илиева 7г. и Мария Йорданова, 10 г. - Ателие 33 София школа по рисуване

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.