Какво е жената...?

Какво е жената...?

Какво е жената, когато мъжът
не е нейна опора?
Какво е жената, когато мъжът
има тайни за криене?

Тя ще бъде слаба,
тя ще бъде силна,
ще се бори с всички сили
толкова дълго.

Какво е жената,
( Какво е мъж без жена? )
когато мъжът не играе по правилата?
Какво е жената,
( Какво е мъж без жена? )
когато мъжът я кара да се чувства като глупачка?

Когато правилното
се превръща в грешно,
тя ще опита
да запази духа на миналото,
когато е смятала любовта за вечна...
Мечти от миналото,
избледнели толкова бързо!

Напълно сама
в тъмнината,
ще се моли
той никога да не я заблуди отново.

Всички тези мечти от миналото,
избледнели така бързо.
Духа от миналото,
когато любовта била вечна.

Напълно сама
в тъмнината,
тя ще се моли от сърце,
никога отново,
моля се от сърце никога пак...


Vaya Con Dios - What’s a woman


What's a woman when a man
don’t stand by her side?
What's a woman when a man
has secrets to hide?

She'll be weak
She'll be strong
Struggle hard
for so long

what’s a woman when a man
(What's a man without a woman?)
Don't go by the rule?
What's a woman when a man
(What's a man without a woman?)
Makes her feel like a fool?

When right
Turns to wrong
She will try
To hold on to the ghosts of the past
When love was to last
Dreams from the past
Faded so fast

All alone
In the dark
She will swear
He'll never mislead her again

All those dreams from the past
Faded so fast
Ghosts of the past
When love was to last

All alone
In the dark She will swear cross her heart
Never again
Cross my heart
Never again…

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.