Самуел Смайлс (1812-1904) - шотландец, лекар, журналист, писател. Най-популярни са съчиненията му върху нравствените категории и биографиите на велики личности

На мъдрост се научаваме много повече от провала, отколкото от успеха. Понякога откриваме какво ще правим, когато осъзнаем какво не трябва да правим, а който не е грешил, вероятно не е правил и откритие.

“Възпитанието и емоционалната уравновесеност оказват въздействие върху развитието на човека и неговото щастие, Както и другите черти и инстинкти. Колкото и прозаично да звучи, щастието в голяма степен е свързано с добросьрдечието и доброто възпитание."


“Някои предполагат, че техните собствени низки черти са нещо обичайно и за натурите на другите хора, но ние знаем, че хората са огледало на собствени­те си нрави. Следователно лошото и хубавото, което виждаме в другите, не е нищо друго, освен отражение на това, което лежи на нашата съвест.”