Емоционалните проблеми и затлъстяването


Деца, които изпитват емоционални трудности са c по-голям риск от затлъстяване по-късно в живота си, показват нови изследвания .
Изследване, публикувано в списание BMC Medicine проследяващо данните на около 6500 членове на  1970
British Birth Cohort Study, което десет-годишните, са били оценени за емоционални проблеми, самооценяване и BMI (Body Mass Index), и които са съобщили за своите BMI отново на 30-годишна възраст.
Изследователите установили, че децата с по-ниско самочувствие са по-склонни да наддават на тегло през следващите 20 години.
Проучването установи също, че момичетата са били малко по-засегнати от тези фактори, отколкото момчета.
Андрю Tърнаут, от Кралския колеж в Лондон, заяви: "Въпреки че не можем да кажем, че детските емоционални проблеми водят до  затлъстяване в по-напреднала възраст, ние със сигурност може да кажем, че играе роля, заедно с фактори като родителски BMI, диета и упражнения."
В проучването, авторите препоръчват ранна интервенция за подпомагане на деца с ниско самочувствие, тревожност или други емоционални предизвикателства, с цел подобряване на тяхната дългосрочнo физическо здраве.

Г-н Търнаут добавя: "Стратегии за насърчаване на социалните и емоционалните аспекти на обучението, включително насърчаването на самоуважение, са в центъра на редица неотдавнашни политически инициативи. Нашите резултати показват, че такива подходи  могатда имат положително влияние върху физическото здраве, както и върху други аспекти на развитието на децата. "

Авторите заключават: "Като се има предвид нарастващия проблем с детското затлъстяване в много западни общества. Tези данни са особено важни, тъй като в  по-голям мащаб, те могат да sa  надежда в битката за контрол на сегашната епидемия на затлъстяването.."
източник: UKWIRED

Emotional difficulties linked to obesity