Ден на будителите

Ден на будителите
Будителите са съзнанието на народа. Те cа тласкащата сила към светлина, знание и свобода.

Известни български народни будители са Свети Паисий Хилендарски,Софроний Врачански, Иван Вазов, Неофит Бозвели, Иларион Макариополски, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Любен Каравелов, Христо Ботев и много други.

Ден на будителите - 1 ноември, предложен и въведен през 1922 год от Стоян Омарчевски, министър на просвещението в кабинета на Александър Стамболийски.

Паисий Хилендарски-будител народен.

Тропар-Кирила равноапостольнаго язык, защитив обновил еси
и Патриарха Евфимия благословение Тройческое, предначав, исполнил еси.
Твоим бо трудом болгаром паки внятным их языком благочестие воспроповедася,
и тобою первее начат Промысл Тройческий - дело освобождения рода Болгарскаго.
Сего ради тя почитаем, Паисие блаженне, и любовию совершаем честную память твою.

Софроний Врачански-

Неделник”(Кириакодромион)-Първата печатна книга на новобългарски език.


"Затова ся трудя и аз сеги, денем и нощем, да изпиша няколико книги по нашему болгарскому язику. Та ако не би возможно меня да сказувам им сас уста моя да чуят от мене грешнаго някой полезное поучение, а тие да прочетут писание мое и да уползуется."(из "Житието")

Неофит Хилендарски Бозвели- е ед­ин от най- яр­ки будители  на на­ше­то Въз­раж­да­не.Като книжовник Неофит Бозвели е познат с петте печатани книги на "Словеноболгарское Детоводство" (1835)  и с творчество, което включвало диалози, стихотворения, публицистични произведения, напр. “ПРОСВЕЩЕНИЙ ЕВРОПЕЙЦ“ (1802 г.), ”ЛЮБОПИТНО ПРОСТИ РАЗГОВОР” и др. Най-забележителната му литературна творба е “ПЛАЧ БЕДНИЯ МАТИ БОЛГАРИЯ”, издадена за пръв път близо 30 години след смъртта му – през 1874 г.Ах! Болгарiа, всеокаянная Болгарiа!
Скоро оумилно презовы пророка Еремiа!
На планината найвысоко да ся каче!
Жалостно да те нарежда, и оумилнно оплаче!
Защо, кой от другiйте рода си возненавижда!
Както нашето рода, друг другаго да обижда!
На искуснiи те си добронравны, да завижда!
На науките, кат' аспiда, гласа да не навижда!

Иларион Макариополски-велик духовен водач.

На  погребението на Иларион Макариополски  П. Р. Славейков  произнесъл прочувствено слово, като започнал със следните думи:
"Вождъ велий паде в день сей из Израили (2 Царства 3:38). Какви са тези жалостни звънения и продължителни погребални песни? Що е това стечение на верния народ и на всечестния лик из нашето духовенство? И кой е този бездиханен образ человеческий, когото съпровождат с лампади и кандила в гроба? - Безгласен, той не е ли онзи, на когото гласът огласи в съзнание цял един народ? Неподвижен, той не е ли онзи, който преведе в движение цяло наследие "и бисть велий в Израили?"

Словото е печатано във в. "Напредък", бр. 46, юни 5, 1875 г.

DSCN0822

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.