7. Само вие можете да промените себе си и живота си
"Помогни си сам за да ти помогни и Господ" знаете ли колко е вярна тази поговорка? Никой не може да ви помогне, ако не си помогнете сами. Не очаквайте някой друг да направи промяната вместо вас. Промяната за да бъде промяна трябва да я поискате да тръгне от вас, само тогава ще бъде реална и дълготрайна.

8. Не можете да промените хората
Колкото и да искате да промените хората не можете.

За добро или зло е така. Да вярваме, че можем да променим някого e погрешно. Ние можем да ги караме, да ги умоляваме,  да ги насърчаваме да се променят, но решението да се променят е тяхно, само те могат.
Истинската промяна е тази, която идва по собствено желание, а не тази, която е под влияние на  външни сили.

И още нещо промяната е трудно нещо. Само желание не е достатъчно. Трябва мотивация и усилие.
9. Не можем да променим миналото
Ние не можем да продължим да се движим напред в живота, ако не оставим случилите се неща в миналото. Това, което можем да направим е да се учим от грешките си и нашите възможности за избор. Ако приемем този факт, със сърце и ум, тогава животът може да започне отново. Ще останем на едно място може да бъдем тъжни, ненужни за себе си и другите. Трябва да продължим напред, да откриваме красотата на света и да се усмихваме.