„Докато съзнанието на човека е будно, никаква болест не е в състояние да го хване”


Петър Дънов

едно име, което всеки от нас е чувал, но много рядко знае нещо конкретно взабързаното ежедневие. Това, което запомних когато прочетох някои неща е, че празника се празнува на 12 юли, по стар стил Петровден. Освен Бялото братство и събиранията на Рилските езера.

Петър Дънов е известен с физическите упражнения, които е показвал за да се намери път към физическо здраве и вътрешно спокойствие. И това е можеби най-интересното, което можем да потърсим в него.

Какво определя здравето и къде се крие коренът на болестта?
В холистичния подход към здравето търсят причините за болестите в психичния живот на човека и неговите мисловни модели. Неслучайно  уважаваният духовен учител Петър Дънов - притежаващ теологично и медицинско образование - полага основите на холистичната медицина в България и дава ключовите концепции за човека като триединство на дух, душа и тяло. В своите беседи той говори за космическия образ на човека, „дете на Бога и Природата”, в който се отразява цялото Творение.
Това за което може да се замислим и да потърсим отговор и днес в неговите книги е
• храната като източник на здраве и дълголетие (това е линк, който може да ви бъде интересен

Правила за готвене. Въздействие на някои продукти.
• дихателни и физически упражнения
• енергийно лечение
• терапия с вода, цветове и светлина
• целебната сила на музиката и паневритмията
• лекуване с мисъл, утвърждаващи формули и молитви

защото
Всяка отрицателна мисъл се отразява вредно върху ума и сърцето на човека... Умът се чисти чрез светлината, а сърцето - чрез топлината. Здравословното състояние на човека зависи от неговия ум и неговото сърце...Петър Дънов