Вежливиятмъж ще попита" "мога ли да дойда". "може ли да се срещнем", "да ти помогна ли" ...

Добрият мъж ще каже "Ще дойда", "Ще се срещнем", "Ще ти помогна" ...

Истинският мъж ще дойде, ще се срещнете, ще помогне

 

P.S.

Момчета, бъдете истински мъже

Момичета, бъдете с истински мъже!