Ти чуваш ли ме?


Притча 

Един мъж искал да помогне на своята жена, за която сее съмнявал, че има проблеми със слуха. Една вечер застанал зад гърба й на противоположния край на стаята и казал
- Чуваш ли ме?
Не получил отговор, приближил се и
повторил по-силно
- Чуваш ли ме?
Отново не получил отговор
Приближил още по-близо и попитал отново
- Чуваш ли ме?
Не получавайки отговор, накрая, задал своя въпрос, заставайки зад гърба й
Тя се обърнала и отговорила:
- За четвърти път ти казвам да!

Случва се така, ние мислим, че с другите нещо не е както трябва наред, а се оказва, че проблема е в нас самите.