Никога не отговаряй, когато си ядосан
Никога не давай обещание, когато си щастлив
Никога не вземай решение, когато си тъжен