Молитва за спокойствие

Молитва за спокойствие

Категория: Мисли

Serenity Prayer
Молитва за душевен покой

God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference

Тази красива молитва е написана от американския теолог Райнхолд Нибур през 1932 г. Всяка дума в нея носи огромен заряд и крие специално значение за тези, които търсят мир, покой и вяра в момент на криза, отчаяние и несигурност в живота си.

Преводите и интерпретациите са много в различните езици. Вероятно това е най-често изричаната молитва след „Отче наш" в най-новата ни история. Тя се чете на сбирки по света на „Анонимни алкохолици“, „Анонимни наркозависими“, „Анонимни хазартнозависими“ и други терапевтични общности.

Хората, успели да се изплъзнат от страшните си обсесии с помощта на вярата, смятат, че наистина няма по-важно нещо за всеки от това със смирение да приема нещата, които не може да промени. Да бъде смел, за да се бори и да промени нещата, които са в неговата власт. Да има мъдростта да различава това, което би могъл да промени с волята си, и да упражни контрол за решение на проблема от това, което по никакъв начин не зависи от него. Без значение дали е християнин, мохамеданин, дали изповядва юдаизъм, будизъм или е агностик.


Господи,
благослови ме да приемам със смирение нещата, които не мога да променя.
Дай ми кураж да променя нещата, които мога, и мъдрост да правя разлика между едното и другото.
Живеейки ден след ден, наслаждавайки се момент след момент,
приемайки изпитанията като път към мира,
приемайки, както Той направи, този грешен свят какъвто е, а не какъвто аз бих искал,
вярвам, че Той ще направи всичко правилно, ако се оставя на Неговата Воля,
така че да мога да бъда умерено щастлив в този живот
и безкрайно щастлив с Него в следващия.
Амин.


Това е един от българските преводи на молитвата за смирениеРайнхолд Нибур е американски протестантски теолог от немски произход, известен с трудовете си, прокламиращи връзката на християнството с реалността на съвременната политика и дипломация. Идеите му, сред които концепцията за непрестанна война, имат огромно влияние върху американската теологична и политическа мисъл.2020-04-18
sunny