Как започвате вашия ден? Всеки един от нас има свой ритуал.

Аз като се събудя сутрин и докато съм в леглото хвърлям поглед на Facebook. Тази сутрин една приятелка беше споделила на своята стена една мисъл на Шамс Табрици за любовта, която ме развълнува и ме провокира да се размисля и да си задам няколко въпроса.  Отдавна не го бях правила, защото знам че любовта е моята природа.

А вие, отдавате ли се на размисли често на темата за любовта?  

Цял ден тя ми човъркаше мислите ми и си задавах много въпроси. Може би и вие често се питате въпроси за любовта - любовта без която не можем.

Бих искала да  споделя  с вас  мисълта на Tабрици

Животът е пропилян без любов. Трябва ли да се търси духовна,  материална или физическа любов? Не си задавайте този въпрос. Дискриминацията води до дискриминация. Любовта не се нуждае от име, категория или определение. Любовта е самият свят. Или сте в него, в центъра … или сте навън, копнеeйки.”

 Денят започва с любов, а вечерта идва с нея и ние искаме да сме в нейния център.


А life without love is a waste. “Should I look for spiritual love, or material, or physical love?”, don’t ask yourself this question. Discrimination leads to discrimination. Love doesn’t need any name, category or definition. Love is a world itself. Either you are in, at the center…either you are out, yearning. ~ Shams Tabrizi