Повече чай – по-малко алкохол

Повече зеленчуци – по-малко месо

Повече зелени подправки – по-малко сол

Повече плодове – по-малко захар

Повече дъвчете – по-малко яжте (усещайте вкуса на всяка хапка)

Повече дела – по-малко думи

Повече спете – по-малко преживявайте

Повече пеша – по-малко в колата

Повече смях –по-малко злоба