Притча за това как да променим света


Много отдавна, в един град живял един човек. Живял, добре ли зле живял, но в един момент разбрал, че светът не е съвършен. Това е нормално, мисълта за несъвършенството на света около нас рано или късно идва на всеки. Но нашият герой бил особен човек, той решил да промени света. Решил да направи света красив, дружелюбен, добър и съвършен.

И този човек казал:

-          Дайте ми седем години и аз ще променя света.

Седем години този човек се срещал с различни ръководители, с политици, организирал мащабни акции и протести за това да подобри света, привличал хиляди и хиляди последователи, работел през всичкото време. Станал много известен и уважаван човек, но седем години минали. А светът оставал предишният.

Тогава той казал

-         Сигурно да промениш света е много сложно, затова аз ще променя като начало своята страна, а останалите страни ще видят колко добре е станало и също ще се променят. Това ще отнеме, но това ще промени света. Дайте ми 700 дни и аз ще променя страната.

Той отишъл при президента на страната, получил всички пълномощия, та нали бил уважаван и известен човек. Всичките тези дни, стотици дни, човекът работел почти денонощно, срещал се с ръководителите на големи предприятия, с лидери на политически партии, с регионални ръководители и кметове, с популярни личности, с актьори, с лидери на мнение. Но след 700 дни неговата страна оставала същата.

-          Дяволите да го вземат, след като не мога да променя моята страна, ще променя моят град. Дайте ми 7 месеца и аз ще променя града.

За това време той се срещнал с всеки гражданин на своя град, почти не спал, проявил нечовешка активност, но градът си оставал предишния.

Тогава човекът съвсем, окончателно се обезкуражил. Бил направил толкова за света, за своята страна, за своя роден град, а те оставали предишните. Тогава той решил да промени своята жена. И си дал за това – седем седмици. И вие, знаете вече резултата. Неговата жена си оставала предишната.

Тогава човекът, за цялото това време, седнал и помислил –

-         Може би, възможно , трябва първо да променя себе си?

Той си дал за това седем дни. И след седем дни той се променил и когато се променил се променили неговата жена, неговия роден град, неговата страна и целия негов свят.

Промяната започва от всеки от нас. Бъдете по-добри за да бъде по-добър света и тогава той ще бъде едно добро място.

ПС в текста числата може и трябва да бъдат други за да съответстват на нашата родна действителност. Мнозина от нас помнят събитията и промяната след 10 ноември, за протестите, за митингите, за очакването и надеждата за промяна. Нещата се промениха, но не станаха по-добри, по-точно станаха добри за малцина. Спомняме си политиците, които идваха и си отиваха, за надеждата, за изборите. Време е да стане по-добре. Имаме много красива страна и тя е нашия дом.

Нарича се България!