Легенда за Пролетта, победила Зимата

Това е една стара легенда за пролетта за Слънцето, за Любовта, за побеждаващата сила на Живота, за силата на , новия живот, за настъпващата промяна, когато тръгват соковете в дърветата и за кокичетата ...

Някога, много отдавна Слънцето се спуснало на Земята в образа на прекрасна девойка. Искало Слънцето да види как е долу, да се поразходи, да потанцува, да се повесели ... но било хванато от един Зъл Змей и затворено в най-тъмните подземия на неговия дворец.

Тогава птиците спрели да летят, децата забравили какво е веселие и смях, престанали да игратя, а родителите им били отчаяни незнаейки откъде да намерят храна. Светът станал едно печално място изпълнено с тъга и униение. Тогава един смел момък решил да спаси Слънцето. Много дълго, дни и нощи, месеци той търсил къде е двореца на злия Змей, най накрая го открил и предизвикал Змея на двубой.

Борили се дълго, нощи и дни. Смелият момък победил Злия Змей. Освободил прекрасното Слънце. То се качило обратно горе на небето и осветило целия свят. Природата се съживила, хората се зарадвали, но смелият момък не могъл да види Пролетта.

Неговата алена, топла кръв се стичала върху белия сняг до последната капка. Загинал смелият момък.

Там където снегът се стопил се показали бели цветя - кокичета, предвестници на пролетта и новия живот.

Този празник се празнува в Молдова, Румъния (Мартишор) и в България (да, това е Баба Марта и мартениците). Празнува се на 1 март.

Ето още една красива легенда. В първия ден на март излязла красавицата Пролет и се огледала. И видяла как из под снега се показват цветя - кокичета. Решила да помогне на цветята да се покажат изпод снега. Зимата видяла това и се ядосала, разфучала се ... Размахала Зимата ръце и призовала Студения вятър от север за да унищожи цветята. Малкото крехко цвете замръзвало от студения вятър, но Пролетта  го прикрила с топлите си длани, които замръзнали от вятъра. От дланите й капнала капка алена кръв и малкото цвете се съживило от топлината на кръвта. затова ако се вгледате в бялото кокиче и днес ще видите в неговото сърчице следи от тази битка.

Така Пролетта победила Зимата.

Днес кокичетата са символ на промяната, на силата на новия живот, който идва след дългата зима.Какво казва историята за тази традиция и този празник?

Историческите корени на Мерцищор остават загадка, но обикновено се приема, че този празник е възникнал по време на Римската Империя, когато Нова Година се е празнувала на 1 март, в месеца на бог Марс. В римската митология Марс е бог не само на войната, но и на земеделието, който помага на възраждащата се природа. Тази двойнственост се отразява в празника в цветовете бело-червено, които са и като символ на живот-смърт, мир-война.

Пролет - Картината е на Левитан