Първоначално властта е упражнявана чрез насилие, после - чрез богатство. Днес знанието е главното средство за нейната реализация... Със знанието можете да накарате другите да правят каквото искате, като те вярват, че го искат сами.“ - Алвин Тофлер

1. Тактика на премълчаването - зарадиконфликтния си характер, политическите информации са избирателни по отношение на съдържанието си. Характерни са „зеещи празнини“, предизвикани от желанието нещо да се премълчи, да се зачеркнат съществени или спорни позиции и факти в информацията.

2. Тактика на общия лаф - подробности, които могат да предизвикат недоволство се заменят или замазват с високопарни изречения.

3. Тактика на игра с времето - забавя се подаването на информация дотолкова, доколкото стане твърде късно да се предприеме каквото и да е действие.

4. Тактика на раздробяването - информациите се подаватнамалки порции, вмалки дози и в различно време, но никога събрани накуп. Структурата на събитията се раздробява и става неясна за получателя.

5. Тактика на заливането - подава се огромно количество информация, в която получателят потъва и не е в състояние да открие съществени факти.

6. Тактика на димната завеса - фалшиви информации се пробутват в чужди медии с намерението да бъде приета и препечатана у дома.

7. Тактика на голямата лъжа - (развита до съвършенство от Гьобелс) основава се на идеята,че акоедна лъжа е достатъчно голяма, на нея ще повярват с по-голяма готовност, отколкото на множество дребни лъжи.

8.Тактика на преобръщане с главата надолу - информацията сепреобръщав нейната противоположност.

alfin tofler

Известният американски философ, социолог и футурист Алвин Тофлър почина е автор на редица трудове, свързани с индустриализацията и бъдещето като  "Шок от бъдещето", "Третата вълна", "Трусове във властта"

Шок от бъдещето" се продава в милиони копия по света и носи на Тофлър световна слава. В книгата той говори за конвергенцията на наука, капитал и комуникации, което ще доведе до създаването на напълно нов тип общество. Неговите прогнози за последиците за културата, семейството, властта и икономиката се оказват изключително точни. Той предсказва развитието на клонирането, популярността и влиянието на персоналните компютри и създаването на интернет, кабелната телевизия и телекомуникациите.

Според него бурният поток на промяната произвежда видими и измерими ефекти върху индивидите, които увреждат браковете, превземат семействата и причиняват сривове заради обърканост, които се проявяват в нарастваща престъпност, употреба на наркотици и социална алиенация. Според него тези явления са много човешки психологически отговор на дизориентацията и предполага, че те ще поставят под въпрос структурите на общностите, институциите и нациите.

Темата развива в "Третата вълна" и "Трусове във властта". Работи заедно със съпругата си Хайди Тофлър, която му помага при изследванията и влиза в ролята на редактор на трилогията. Той говори за претоварването с информация. Според мрачните му прогнози хората и институциите, които не успеят да вървят в крак с промените бъдат изправени пред разруха. Той е по-скоро оптимист. Тофлър е сред първите автори, които твърдят, че знанието, а не труда и суровините ще стане най-важният икономически ресурс в развитите общества.