Притча за двамата монаси и девойката


Двама монаси, стар и млад се връщали в храма.

На пътя им имало буен поток и една девойка стояла на брега и се бояла да премине. И тогава възрастният монах се приближил до нея, вземал я на ръце и я пренесъл на другия бряг.

След което двамата монаси продължили по пътя си. Когато влезли в храма младият монах не се стърпял и попитал по-възрастния

-       Но как така. На нас не е редно да се приближаваме до жени, да мислим за тях, а ти какво направи – взема я на ръце и я пренесе.

-       Знаеш ли, аз я оставих там, а ти все още я носиш … - отговорил възрастния.