Притча за страха да живееш


Ученик попитал своя Учител:

- Някои казват, че няма живот след смъртта…

- Нима? - уклончиво попитал Учителят.

- Не е ли ужасно — да умреш и никога повече да не виждаш, да не чуваш, да не обичаш, да не се движиш?

-  Намираш това за ужасно? Но повечето хора живеят точно така още преди смъртта.