да свързваш точки

да свързваш точки
Творческите идеи рядко идват от никъде.
Много често означава много четене, много труд, много време, много желание, много живот… Спомнете си историята за Едисон.

По-често креативните хора ги създават като правят необичайни комбинации от различни полета и ги прилагат върху задача или проблем, които се опитват да разрешат. Някои изследователи наричат това "асоциации" - способността човек да свързва идеи от несвързани помежду си полета и да прилага идеите на едното поле върху другото - своето.

Стив Джобс е наричал това просто "да свързваш точки".
"Еврика!" моментите, не се случват като мислим по-усилено върху даден проблем. Те стават като преосмислим проблема изцяло.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.