12 необичайни неща в живота, които са неуловими, но действително съществени и верни за нашия живот
  • Три неща в живота никога не могат да се върнат: времето, шанса, думите.

  • Три неща в живота са ненадеждни: властта, късмета, богатството.

  • Три неща могат да унищожат един човек: виното, гордостта, гнева.

  • Три са най-трудно изречимите неща в живота: обичам те, прости ми, ще ми помогнеш ли.