Какво е усмивката?

Усмивката е едно чудо!

Една усмивка се равнява на около 10 изписани рецепти.

Йогите казват за усмивката, че не е просто разтягане на мускулите, а повишава ендорфините в нашия мозък. Това са веществата на удоволствието.

Всеки човек има на какво да се усмихне в живота си. Попитайте го и ако той се усмихне, значи всичко е наред.

Вие на какво се усмихнахте днес?