Щастие е тогава,  когато това, което мислиш, казваш и правиш са в хармония.


М. Ганди
Притча за щастието


Веднъж трима братя видели Щастието на дъното на дълбока яма.

Един от братята се приближил към ямата и помолило Щастието за пари.

Щастието го дарило с пари и той тръгнал щастлив.

Другият брат помолил за красива жена.

Веднага получил красива жена и тръгнали двамата.

Най-малкият брат се наклонил над ямата

-       Какво ти е нужно – попитало Щастието.

-       А на теб какво ти е нужно – попитал той.

-       Помогни ми да изляза от тук – помолили Щастието

На-малкият брат подал ръка на Щастието, помогнал му да излезе от ямата, обърнал се и продължил по пътя си. А Щастието тръгнало след него.

an 1